IZDANJA GMTK-a

 

 

 

A. Rieger: Lana i Pavo
L. Kos-Stanišić: Latinska Amerika
C. Lewis, T. Humphries: Lav, vještica i ormar
C. Lewis: Lav, vještica i ormar
K. Horvatić: Linearna algebra
A. Balić Šimrak, M. Bakotić: Ljepota iz perspektive djeteta
Z. Matijević: Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća