IZDANJA GMTK-a

 

 

 

I. Alfirević, J. Saucha, Z. Tonković: Uvod u mehaniku I.
I. Alfirević, J. Saucha, Z. Tonković: Uvod u mehaniku II.