zabavna biblioteka

 

 

 

zabavna biblioteka

Judita

Večera s kapetanom

Zlatna pravila

ISBN:
953-6168-28-4
 
broj stranica:
162
 
format:
130 × 200 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1997.
 

 

Ellen Fein – Sherrie Schneider

Zlatna pravila

Kako osvojiti srce muškarca svojih snova


Ovaj ame­ri­čki bes­tse­ler prva je knji­ga naše male bi­blio­te­ke. Au­to­ri­ce, dvije mlade no­vi­nar­ke, na za­nim­ljiv i po­pu­la­ran način go­vo­re o tome kako po­mo­ću "pro­vje­re­nih" i jed­no­stav­nih pra­vi­la os­vo­ji­ti srce mu­škar­ca svoga ži­vo­ta. Su­de­ći prema po­pu­lar­no­sti knji­ge, žene su do­bi­le moćno oru­žje u "vječ­nom" ratu s mu­škar­ci­ma.

Pri­je­vod: Du­brav­ka Hra­sto­vec


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA