Prof. dr. sc. Nada Hulina rođena je u Zagrebu 1939. godine, gdje je nakon klasične gimnazije (1958.) diplomirala na Agronomskom fakultetu (1962.), magistrirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (1972. godine, na odsjeku Botanika, grupi Sistematika i ekologija bilja) te doktorirala na Agronomskom fakultetu (1976.).

Radila je najprije na Visokoj poljoprivrednoj školi u Osijeku kao asistent na Agrobotanici, a od 1963. godine do umirovljenja 2010. u Zavodu za botaniku Agronomskog fakulteta u Zagrebu, u svojstvu od asistenta do redovitog profesora u trajnom zvanju. Tijekom radnog vijeka predavala je Botaniku, Medonosno bilje, Korove i Fitocenologiju.

Područje znanstvenog rada bile su joj ekologija te flora i vegetacija, napose agroekosustava u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

S rezultatima svojih istraživanja sudjelovala je na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim skupovima, te objavila 75 znanstvenih radova u domaćim i stranim časopisima. Autorica je Botaničkog priručnika (1994.) i udžbenika Korovi (1998.).