Josip Grgić, spec. oec., završio je dodiplomski studij ekonomije na Visokoj poslovnoj školi Libertas 2007. godine, diplomirao 2009. i stekao zvanje specijalista menadžmenta financija, bankarstva i osiguranja. Radi kao savjetnik u Odjelu za jamstva u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo u Zagrebu. Asistent je na Visokoj poslovnoj školi Libertas u Zagrebu, Veleučilištu VERN u Zagrebu, te Visokoj školi Zrinski u Zagrebu. Objavio je nekoliko stručnih radova.