Sandra Odobašić, spec. oec. rođena je 1974. godine. Završila je dodiplomski studij i specijalistički diplomski stručni studij Financije, bankarstvo i osiguranje na Visokoj poslovnoj školi Libertas u Zagrebu i stekla zvanje specijalista menadžmenta financija, bankarstva i osiguranja. Bavi se privatnim poduzetništvom i asistenturom iz financijskih kolegija na Visokoj poslovnoj školi Libertas u Zagrebu, Veleučilištu VERN u Zagrebu i Visokoj školi za poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Krčelić” u Zaprešiću. Objavila je nekoliko stručnih i znanstvenih radova.