Mr. sc. Miroslav Gregurek rođen je 1955. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1980., magistrirao 2000. i prijavio doktorsku disertaciju pod nazivom: “Rast realnog sektora hrvatskog gospodarstva kao funkcija investicijskog bankarstva”. Radio je u Nizozemskoj dvije godine u podružnici British Petroleuma u Roterdamu, u Udruženoj banci Hrvatske na poslovima kreditiranja i investicija, te u Privrednoj banci Zagreb u sektoru Investicijskog bankarstva, gdje i sada radi. Kao viši predavač predaje financijske kolegije na visokim poslovnim školama Libertas i VERN u Zagrebu i “Baltazar Adam Krčelić” u Zaprešiću. Objavio je više stručnih i znanstvenih radova, a najpoznatiji su “Stupanj i učinci privatizacije u Hrvatskoj”, “Učinci privatizacije banaka u Hrvatskoj”, “Tranzicija u Hrvatskoj, dinamika, stupanj i učinci privatizacije” i dr., koje je objavio u časopisima s priznatim međunarodnim recenzijama.