Vladimir Peter Goss (Vladimir Gvozdanović) rođen je u Zagrebu, gdje je završio Klasičnu gimnaziju, diplomirao engleski i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu (1965. i 1966.) te magistrirao povijest umjetnosti (1968.). Doktorsku disertaciju pod naslovom Pre-Romanesque and Early Romanesque Architecture in Croatia obranio je 1972. na Cornell University, Ithaca, N.Y. U trideset godina rada u inozemstvu predavao je na University of Michigan, University of Tel-Aviv i University of North Carolina. Od 2003. redovni je profesor na Sveučilištu u Rijeci, od 2007. u trajnom zvanju. U znanosti djeluje više od četiri desetljeća istražujući predromaničku arhitekturu, romaničku plastiku i srednjovjekovnu umjetnost Karpatskog bazena.

Objavio je četiri knjige o predromaničkoj arhitekturi, a suautor je ili urednik još pet. Objavio je oko sedamdeset znanstvenih radova u inozemstvu (Cahiers archeologiques, Commentari, Arte Veneta, Arte Lombarda...) i u Hrvatskoj (Peristil, Hortus artium medievalium, Prilozi instituta za arheologiju, Starohrvatska prosvjeta...) te dao svoje priloge mnogim zbornicima u zemlji i inozemstvu. Nastupio je kao govornik i/ili predsjedatelj sekcija na šezdesetak skupova u SAD-u, Italiji, Belgiji, Mađarskoj, Izraelu, Luksemburgu, Slovačkoj i Hrvatskoj. Od projekata, izdvajaju se “Meeting of the Two Worlds”, University of Michigan, 1981., “Sigismundus, rex et imperator” (član organizacijskog odbora), Budimpešta-Luksemburg, 2006. te “Stotinu kamenčića izgubljenog raja: Romanička skulptura u muzejima i zbirkama između Save i Drave”, Arheološki muzej u Zagrebu, 2007.

Nositelj je projekta “Romanika u međurječju Save i Drave i europska kultura” Ministarstva znanosti , obrazovanja i športa Republike Hrvatske, suradnik Grove Encyclopaedia of Medieval Art koju izdaje Oxford University Press te voditelj za Hrvatsku projekta Europske komisije “Francia Media – The Cradle of European Culture” u programu FP 7, Cluture 2007-13.