Diana Zalar se rodila na obali Jadranskoga mora, uz palaču koja je bila vikendica cara Dioklecijana. Kad joj je već počela rasti ljuskava riblja peraja, otišla je ipak na kopno naukovati u čarobnjaka i meštra u zagrebačkoj školi poznatijoj kao Filozofski fakultet. Tamo je zaslužila tri diplome, a danas na Učiteljskoj akademiji priča o dječjim knjigama mladim ljudima, vilenjacima i drugim bićima.