Dr. sc. Dragutin Gutić (1953., Donji Rahić, Brčko, BiH), diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao 1986. iz marketinga na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Bio je nastavnik Ekonomskoga fakulteta u Brčkom, Univerziteta u Tuzli, i predavao kolegij Psihologija rukovođenja i poslovno komuniciranje, a na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kolegij Ekonomika i marketing. Izabran je za nastavnika iz područja menadžmenta i marketinga na Fakultetu za uslužni biznis u Novom Sadu (Principi menadžmenta i Strateški menadžment) i na Univerzitetu za poslovne studije u Banjoj Luci (Marketing u trgovini, Upravljanje ljudskim potencijalima).

Ima status izvanrednoga sveučilišnog profesora.

Na Visokoj poslovnoj školi u Zagrebu je profesor iz područja marketinga i menadžmenta.

Objavio je četrdesetak znanstvenih i stručnih radova od kojih je desetak izvornih. Objavio je knjige: Psihologija za menadžere, Turistkomerc, Zagreb, 1990.; Umijeće poslovnog komuniciranja, Progres, Zagreb, 1991.; Ponašanje potrošača, Hercegtisak, Široki Brijeg, 2006.; Upravljanje ljudskim potencijalima u marketingu i prodaji, Hercegtisak, Široki Brijeg, 2006.; Marketing komunalnih usluga, Hercegtisak, Široki Brijeg, 2007.