Prof. dr. sc. Marta Sulyok-Selimbegović rođena je u Osijeku. Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1969. Magistrirala je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu 1980. s temom “Analiza sigurnosti elemenata konstrukcija u visokogradnji na osnovi vjerojatnosti otkazivanja nosivosti” te naistom fakultetu doktorirala 1989. s temom “Probabilističko određivanje otpornosti bočno nepridržanih čeličnih nosača”.

Zaposlila se 1969. u arhitektonsko-građevinskom projektnom birou Industroprojekt Zagreb; 1976. izabrana je za asistenticu na Arhitektonskom fakultetu na predmetu Metalne i drvene konstrukcije. Za docenticu je izabrana 1990. godine, za izvanrednog profesora 1996., a za redovitog profesora 2002.; predaje Nosive konstrukcije III (metalne i drvene konstrukcije) i Suvremene konstruktivne sustave. Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 12. svibnja 2007. izabrana je u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

Kao znanstveni istraživač-suradnik sudjelovala je 1986. godine u istraživanjima na znanstvenoj temi “The Reliability of Steel Structures” na University of Minnesota, Department of Civil Engineering. Kao glavni istraživač vodila je znanstveno-istraživačke projekte “Sigurnost metalnih i drvenih konstrukcija u visokogradnji” (1990./91. do 1996.) te “Primjena sigurnosti metalnih i drvenih konstrukcija”(1998./99. do 2006.) na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Objavila je knjige: Čelične konstrukcije, 1. izd. (2003.) i Drvene konstrukcije u arhitekturi (2008.) te brojne znanstvene radove u časopisima: International Journal of Engineering Structures, International Journal for Engineering Modelling, Građevinar i dr. a održala je i niz predavanja na svjetskim kongresima i simpozijima.