Daniela Kulot rođena je 1966. godine u Gornjoj Bavarskoj, u mjestu Schongauu. Studirala je na visokoj stručnoj školi u Augsburgu, gdje i danas živi i radi, baveći se slikovnicama koje su prožete radošću i samosvojnim humorom.