Georg Kretschmar rođen je 1925. godine, studirao evangeličku teologiju u Tübingenu, Heidelbergu i Oxfordu. Doktorirao teologiju 1950. u Heidelbergu, habilitirao 1953. s temom iz povijesti Crkve u Tübingenu. Docent povijesti Crkve 1954.–1956. u Tübingenu, redoviti profesor Novog zavjeta i povijesti Crkve 1956.–1967. u Hamburgu, redoviti profesor povijesti Crkve i Novog zavjeta u Münchenu od 1967., svaki put na evangeličkom teološkom fakultetu. Publikacije: Studien zur frühchristlichen Trinitätstheologie, 1956.; Der Taufgottesdienst in der alten Kirche, 1970.; stručni članci u časopisima i leksikonima na teme iz patristike, povijesti reformacije i misionarstva, povijesti liturgije i ekumenizma.