Objavljivanjem knjige Doma kiberkomunizma navršava se pedesetogodišnjica znanstvenog djelovanja akademika Adolfa Dragičevića, započetog davne 1953. godine tiskanjem prvog polemičkog istraživačkog rada. Bila je to kritika birokratske kaste protkana zagovaranjem povijesnih interesa radničke klase, ukidanjem svake prisile i svakog otuđenog rada. Iz te dugogodišnje zaokupljenosti modernim i postmodernim tehnološkim, ekonomskim i društvenim razvojem, proisteklo je napokon i ovo djelo.

Dragičević je rođen 1924. godine u Zaostrogu, Makarsko primorje, gdje završava osnovnu školu, gimnaziju u Splitu i pravne studije u Zagrebu. Od 1951. asistent je i profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu na predmetu Politička ekonomija. Viši je znanstveni savjetnik i redoviti član HAZU-a. Umirovljen je 1994. godine.

Objavio je više od tristo znanstvenih rasprava: knjiga, monografija, studija, članaka i priloga u zbornicima radova; veći broj recenzija i prikaza, feljtona i eseja, intervjua i komentara u povremenim publikacijama, revijama, tjednicima i dnevnim listovima. Više je knjiga doživjelo ponovljena izdanja, a neke su poslužile kao teme okruglih stolova s prilozima objavljenima u znanstvenim časopisima. Za taj znanstveni rad Dragičević je dobio više nagrada i priznanja, među kojima su i tri republičke nagrade za priznatija znanstvena djela i ukupnu istraživačku djelatnost.