Petar Grahovac rođen je u Trnavcu, općina Plitvička Jezera, 1941. godine. Gimnaziju je završio u Korenici, a na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1964. Na istome je fakultetu od 1965. mlađi asistent, a od 1968. stariji asistent. Doktorirao je 1971. te je 1972. izabran za docenta, 1977. za izvanrednog profesora. Za redovitog je profesora biran prvi put 1982. i zatim 1988., 1993. i 1999. (trajno zvanje).

Izvodi nastavu iz kolegija Ekonomika poljoprivrede i Gospodarstvo Hrvatske na dodiplomskom studiju, te Agrarna politika i gospodarski razvoj na poslijediplomskom studiju (Politika privrednog razvoja). Bio je mentor u izradi većeg broja magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Objavio je više od devedeset znanstvenih i stručnih radova. Autor je četiriju samostalnih knjiga: Ekonomika potrošnje umjetnih gnojiva u jugoslavenskoj poljoprivredi, Poljoprivreda i novi međunarodni ekonomski poredak, Razvitak poljoprivrede u Hrvatskoj i Tri stoljeća agrarno-ekonomske misli na području Hrvatske. Suautor je sedam knjiga među kojima: Poljoprivreda u vanjskoj trgovini Jugoslavije, Ekonomika Jugoslavije (opći dio), Ekonomika narodnog gospodarstva i Hrvatski gospodarski razvoj.

Objavio je veći broj radova u časopisima i publikacijama s međunarodnom recenzijom te priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima. Autor je i više desetaka radova objavljenih u časopisima s domaćom recenzijom i priloga u različitim zbornicima radova. Napisao je oko dvije stotine natuknica (među njima i članaka) u nekoliko leksikona i enciklopedija. Sudjelovao je u izradi osam znanstvenih projekata, od kojih je jedan (kojeg je voditelj) u tijeku.

Tri puta, 1977., 1983., i 2000., dobio je nagradu “Mijo Mirković” koju Ekonomski fakultet u Zagrebu dodjeljuje za doprinos razvoju znanosti. Član je Znanstvenog savjeta za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.