Mirko Bilandžić rođen je u Splitu 1968., gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 1992. te magistrirao 1996. Na istom fakultetu stekao je doktorat znanosti 2004. s disertacijom pod naslovom “Obavještajna i vojna djelovanja Ujedinjenog Kraljevstva u sjevernoirskom sukobu”.

Od završetka studija do danas uposlen je u institucijama sustava nacionalne sigurnosti RH. Angažiran je i na Sveučilištu u Zagrebu: na Fakultetu političkih zna-nosti 2002. izabran je u suradničko zvanje asistenta, a na zagrebačkoj Policijskoj akademiji u nastavno zvanje višega predavača. Profesor je Visoke poslovne škole “Libertas” s pravom javnosti, u Zagrebu.

Objavio je više znanstvenih i stručnih radova s područja međunarodnih (političkih i ekonomskih) odnosa, međunarodne i nacionalne sigurnosti, komparativnih sustava nacionalne sigurnosti, vanjske politike, komparativne politike, komparativnih obavještajnih sustava te “business intelligencea”. Najvažnija djela: Osnove nacionalne sigurnosti (suautor dr. sc. Siniša Tatalović, 2005), Politički i vojno-sigurnosni sustav Ujedinjenog Kraljevstva (2003), Diplomacija i obavještajna aktivnost (1998) i dr.