Prof. dr. sc. Igor Dekanić rođen je 1951. godine u Zagrebu, u kojem je završio gimnaziju i 1975. godine diplomirao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu zagrebačkog Sveučilišta. Na istom je fakultetu 1977. magistrirao, a 1981. godine doktorirao. Bio je na specijalizaciji u Sjedinjenim Američkim Državama kao “Eisenhower Fellow” 1987. i 1996., te u Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj 1998. i 1999. godine. Radio je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 1976.–1980., u Ministarstvu znanosti i tehnologije, kao savjetnik, do 1982. godine, a zatim i pomoćnik ministra za tehnologiju u mandatu 1984.–1988. U INI se zaposlio 1982. godine i u njoj radio 14 godina kao istraživač, pomoćnik direktora INA-razvoja i savjetnik glavnoga direktora. Od 1995. do 1997. godine bio je podžupan Zagrebačke županije, a od ožujka 2000. do ožujka 2005. godine savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za unutarnju politiku. Godine 1990. biran je za izvanrednog, 1999. za redovitog profesora, a 2004. izabran je u trajno zvanje redovitog profesora na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Napisao je knjige: Rudarska i naftna renta, Nafta u energetskoj politici SAD-a, Stoljeće nafte, Demokratizacija Hrvatske te 80-tak znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomike naftne privrede, energetike i strategije razvoja. Među njima, knjiga Stoljeće nafte tiskana je u tri hrvatska izdanja između 2002. i 2004. i u engleskom izdanju: A Century of Oil, Zagreb: Naklada Zadro, 2005. Za nju je, zajedno s koautorima S. Kolundžićem i D. Karasalihovićem, 2004. dobio nagradu “Hrvoje Požar” za znanstveni i stručni doprinos u energetici.