Gjuro Szabo (1875. – 1943.), pisac o umjetnosti, konzervator i muzealac, studirao je germanistiku, a nakon toga je predavao u gimnaziji. Godine 1919. imenovan je ravnateljem Muzeja za umjetnost i obrt, a od 1928. do kraja života bio je ravnatelj Muzeja grada Zagreba. Potkraj života objavio je još dvije vrijedne knjige, Kroz Hrvatsko zagorje (1939.) i Stari Zagreb (1941.).