Prof. dr. sc. Danica Kuštrak je umirovljena red. prof. Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu. Rođena je 1929. u Osijeku. Diplomirala je na FBF-u 1955., na kojem je ostvarila svoju znanstvenu i sveučilišnu karijeru (asistentica 1956.–1969.) a od 1979. postaje profesorica; od 1969.-1979. radila je na u Zavodu za ispitivanje i kontrolu lijekova. Objavila je brojne radove s područja istraživanja naše priobalne i otočke flore. Članica je Hrvatskog društva za biljnu fiziologiju.