Doc. dr. Dražen Dragičević je rođen 1962. u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu diplomirao je 1986. godine. Od 1987. do 1993. godine radio je na poslovima organizatora AOP-a u Centru za kulturu i informacije grada Zagreba, a od 1994. do danas zaposlen je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje predaje na pravnom, socijalnom i upravnom studiju nastavne predmete Informatika i Statistika. Organizira i vodi informatičko poslovanje više poduzeća i ustanova.

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu magistrirao je temom “Mjesto i uloga informacijske tehnologije u transformaciji aktualnih društvenih procesa”. Obranio je 1999. doktorsku disertaciju pod naslovom “Zaštita informacijskih sustava od kompjutorskoga kriminaliteta”.

Autor je ili koautor više knjiga i članaka te voditelj kolegija na nekoliko poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Pisac je i nacionalnih izvješća za Kongres Ujedinjenih naroda o prevenciji kriminala i položaju žrtava (Kaznena djela u svezi s kompjutorskim mrežama) u Beču 2000., te za Kongres Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu u Budimpešti, 2001. godine. Koautor je opsežnog Leksikona ekonomije i informatike, objavljenog 1999. godine. Iste godine izašla je iz tiska njegova knjiga Kompjutorski kriminalitet i informacijski sustavi.