Franjo Maletić (Ferdinandovac, 1951.) diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu. Postigao je zapaženu karijeru u hrvatskom gospodarstvu na poslovima direktora i člana uprave te člana nadzornih odbora više velikih gospodarskih sustava.

Osnovao je nakladničku kuću Golden marketing (danas Golden marketing-Tehnička knjiga), osmislio njezin izdavački program te niz godina bio direktor i glavni urednik. Urednik je who is who izdanja: Tko je tko u Hrvatskoj, Tko je tko u hrvatskoj medicini i Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu. Posebno se angažirao na pripremi kapitalnih znanstvenih i kulturoloških izdavačkih projekata. Završio je doktorski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Odsjeku za informacij ske znanosti. Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova s područja medija i informacijskih znanosti.