Dr. sc. Duško Vrban izvanredni je profesor Pravnog fakulteta u Osijeku. Među ostalim je radovima objavio knjigu Država i pravo (2003.).