sport

 

 

 

sport

Velikani hrvatskog sporta

Vještina – šah

Zlatna košarka Mirka Novosela

ISBN:
978-953-212-488-0
 
broj stranica:
102
 
format:
210 × 297 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
studenog 2022.
 

 

Krešimir Malarić

Vještina – šah

Skill of Chess


ŠAH je igra koja u zad­nje vri­je­me po­sta­je sve po­pu­lar­ni­ja. Iako se igra od dav­ni­na, još uvi­jek nisu ot­kri­ve­ne sve tajne šaha, čak niti uz pomoć ra­ču­na­la. Bez ob­zi­ra na to radi li se o po­čet­ni­ku ili is­ku­snu tur­nir­skom ig­ra­ču, u ovoj knji­zi će se moći nau­či­ti nešto o: po­vi­je­snom pre­gle­du šaha; pra­vi­li­ma igre i kre­ta­nju fi­gu­ra; bi­lje­že­nju par­ti­ja i os­nov­nim na­če­li­ma; ot­va­ra­nju, sre­di­šnji­ci i za­vr­šni­ci; tur­nir­skom šahu; svjet­skim pr­va­ci­ma i hr­vat­skim ša­hi­sti­ma; šahu na ra­ču­na­lu i pro­blem­skom šahu.


cijena (PDV uračunat):
20.90 € (~ 157.50 kn)

KUPI