IZDANJA GMTK-a

 

 

 

K. Nutz: Basic-programi za proračun osnovnih električnih sklopova
A. Židan, B. Milobar: Spojevi s tranzistorima II.
T. Šurina: Tranzistorska tehnika